Bochnia – stare zdjęcia i pocztówki

Zapraszamy Was wszystkich do podróży w przeszłość ze starymi zdjęciami Bochni. W naszym archiwum prezentujemy bogaty zbiór starych fotografii i pocztówek Bochni pochodzących z ubiegłego wieku. Jest to rewelacyjna okazja aby cofnąć się w przeszłość do początku XIX wieku i przekonać się, jak bardzo zmieniła się Bochnia w stosunku do czasów obecnych.

Bochnia jest miastem położonym w południowej Polsce, pomiędzy Tarnowem a Krakowem. Obecnie liczy około 30 tysięcy mieszkańców. Bochnia należy do najstarszych miast w Małopolsce, gdyż pierwsza wzmianka o niej w źródłach pisanych pojawiła się w 1198 roku. W 1248 roku na terenach Bochni odkryto złoża soli kamiennej, co doprowadziło do nadania jej w 1253 roku praw miejskich. Podczas nadawania praw miejskich, Bochni nadano także nazwę niemiecką: Saltzberg, czyli Solną Górę, gdyż większość ówczesnych mieszkańców Bochni była bowiem niemieckojęzyczna.

W ciągu kolejnych wieków Bochnia się rozrastała, nasilało się osadnictwo, powstawały urzędy, rozwojowi ulegał handel, wybudowany został ratusz, umocnienia obronne, szpital oraz bazylika. Od XV wieku działała w Bochni szkoła, w kolejnym wieku powstał klasztor bernardynów. XVII wiek był dla Bochni szeregiem klęsk: epidemie, potop szwedzki, zniszczenia urządzeń górniczych. W kolejnym stuleciu Bochnię nawiedzały liczne pożary oraz było miejscem licznych starć w czasie wojny północnej. Podczas okupacji austriackiej zlikwidowane zostały klasztory, rozebrano resztki obwarowań oraz ratusz.

Po okresie klęsk nastąpił ponowny rozwój miasta. W XIX wieku powstały szkoły, seminarium, biblioteki publiczne a przełomowym wydarzeniem była budowa linii kolejowej łączącej Kraków i Dębicę. W XX wieku powstały kina, wodociągi, jednak w okresie I  i II Wojny Światowej Bochnia była świadkiem walk pomiędzy Austro-Węgrami i Imperium Rosyjskim. Okres powojenny sprzyjał szybkiemu rozwojowi miasta. Włączono do jego granic podmiejskie wsie, powstały nowe osiedla, zbudowano obwodnicę miasta oraz powstały dwa nowe kościoły. Powstały nowe zakłady przemysłowe, rozbudowano sieć elektryczną i wodociągową. W kopalni wstrzymano wydobycie soli i została przekształcona w miejsce uzdrowiskowo-turystyczne.